Wednesday, 13 June 2012

PERBEZAAN JENAMA PETROL DI MALAYSIA

Semua isian petrol di atas adalah sebanyak RM1 untuk satu isian ke dalam botol 100plus kecil. Dan dari apa yang anda dapat lihat, berikut adalah semua minyak petrol dari setiap stesen minyak di Malaysia. Anda lihat dan anda tentukan.

Sumber: Kereta.Info